Disclaimer

Spoločnosť Nešpekuluj, s.r.o. je zameraná na tvorbu videozáznamov a zvukových nahrávok. Nešpekuluj, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami uvedenými na webovej stránke www.nespekuluj.sk a tiež v súvislosti s informáciami poskytnutými prostredníctvom podcastu Nešpekuluj. Autori nepreberajú zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nikto z autorov, prispievateľov, sponzorov, správcov, ani ktokoľvek iný spojený s podcastom Nešpekuluj a webovou stránkou www.nespekuluj.sk nemôže byť zodpovedný za akékoľvek nepresné či zavádzajúce informácie, ktoré tvoria obsah spomenutých subjektov či stránok z nich odkazovaných. Informácie poskytnuté v akejkoľvek forme spoločnosťou Nešpekuluj, s.r.o. nie sú predmetom finančného sprostredkovania či poradenstva.