#Epizóda 33
33. Čo môže sprostredkovateľ predvídať?