#Článok 3

Porozmýšľaj kam investuješ

Porozmýšľaj kam investuješ

Mohol by som povedať, že kto nerozumie, kam investuje, dopadne ako klienti Arca Capital. Aby ste sa vyhli podobnej chybe, čítajte ďalej.

Dnes máme k dispozícii množstvo nástrojov na zhodnotenie („investovanie“) svojich peňazí. Dôležitejšie ako množstvo možností je, aby človek rozumel tomu, ako a za akým účelom investuje. Poďme po poriadku.

Čo myslíte, čo je najdôležitejší parameter pri investícii?

Ak ste odpovedali úrok, nemáte pravdu. Existujú tri základné parametre spojené s investíciou – výnos, riziko, likvidita. Tvoria spolu investičný trojuholník. Výnos nám hovorí, koľko môžeme získať/stratiť. Riziko nám napovie, čo sa musí stať, aby som svoj investičný cieľ dosiahol/nedosiahol. A na záver likvidita, určuje ako rýchlo viem svoju investíciu premeniť späť na peniaze.
Pri investícii je veľmi dôležité sledovať okrem možného zhodnotenia (úroku) aj riziko investície. Aby som vedel za akých podmienok dosiahnem zisk, prípadne si vytvorím stratu. V zásade platí, že vyšší zisk znamená potenciálne vyššie riziko.

Veľmi stručne. Základnými nástrojmi na zhodnotenie peňazí sú akcie, dlhopisy a bankové produkty. V každej z týchto kategórii nájdeme podkategórie.

  • Termínované vklady – Najnižšie zhodnotenie ale i najnižšie riziko dnes ponúkajú v bankách termínované vklady. Vieme skoro s istotou povedať, že ak dodržíme určený časový horizont, zhodnotíme vklad o vopred dohodnutý úrok, dnes niekde okolo 0,01-0,3% ročne, pri 1-3 ročnej viazanosti.
  • Akcie – Výrazne vyššie zhodnotenie s vyšším rizikom vieme dosiahnúť investovaním do akcií. Nákupom akcií kupujeme podiely vo vybraných firmách – to je dôležité. Podieľame sa na ich hospodárskych výsledkoch, na ziskoch, stratách a na majetku. Zhodnotenie akcií sa v priemere, v dlhodobom horizonte, môže hýbať niekde medzi 5-15% ročne.
  • Dlhopisy – Dlhopisy môžu predstavovať kompromis. Priemerné zhodnotenie vieme očakávať na úrovni 0,5-3% ročne. Dlhopis je cenný papier, ktorý vydáva osoba, ktorej požičiavame peniaze. Je to potvrdenie, že naše peniaze nám budú po určitom čase vrátené aj s dohodnutým úrokom (odplatou).

Zásadná otázka znie kto môže vydávať dlhopisy?

Ak ho vydá štát, nazývame ho štátnym dlhopisom. Riziko, že nám vybraný štát peniaze po určitom čase nevráti, je relatívne nízke.

Ak dlhopis vydá firma, za účelom financovania svojho podnikateľského zámeru, je to podnikový (korporátny) dlhopis. Na základe podnikového dlhopisu nemáme žiadny dosah na majetok ani hospodárske výsledky firmy. Riziko straty výnosu aj investície závisí od firmy a či sa jej podarí svoj zámer úspešne zrealizovať.

Čím je investícia do korporátnych dlhopisov tak lákavá?

Svojim zhodnotením. Bežne je to zhodnotenie okolo 8-10% ročne v krátkom horizonte 1-3 roky. Je to viac ako štandardné štátne dlhopisy a veľmi porovnateľné s výnosom akcií. Za túto cenu však znášame vysoké riziko, že ak sa projekt firmy, na ktorý jej peniaze požičiavame (investujeme), nepodarí realizovať. Firma nám sľúbený zisk, či investované peniaze nevráti. Nemáme žiadny dosah na majetok firmy ani na jej zisky. Zato v plnej miere znášame riziko straty pri neúspšnom projekte.

Ako to vyzerá s Arca Capital?

Firma k určitému dátumu sľubovala splatenie svojho záväzku aj s výnosom, no nie je schopná tento sľub splniť. Môže to byť napríklad preto, že investičný zámer, ktorý spoločnosť mala, stroskotal. Peniaze, ktoré vybrala prostredníctvom predaja cenných papierov, v podstate nesprávne investovala a prišla o ne. Nezískala tak príjmy, z ktorých plánovala záväzky splatiť. To je situácia, ktorá sa môže objavovať častejšie v kríze ako v časoch hospodárskeho rastu.

Ak teda zvažujete investíciu a chcete mať istotu správneho rozhodnutia, som Vám vždy k dispozícii. Lepšie je sa dvakrát opýtať ako raz zle investovať.